Ruang Acara

Stesen Laluan MRT Sungai Buloh-Kajang menyediakan ruang acara dan aktiviti untuk disewa. Antara ruang yang disediakan adalah dataran, jambatan penghubung, ruang pintu masuk, bumbung stesen dan bilik jentera aras atas.

Klik pautan dibawah untuk perkara berkaitan:

Kadar Sewa Ruang Acara
Zon
A
RM30
Per Kaki Persegi
Zon
B
RM20
Per Kaki Persegi
Zon
C
RM15
Per Kaki Persegi
Zon
D
RM10
Per Kaki Persegi

Pilih stesen yang ingin dituju untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Surian
Zon Lokasi Deskripsi Kategori Panjang
(Kaki Persegi)
Lebar
(Kaki Persegi)
Jumlah Keluasan
(Kaki Persegi)
Kadar Sewa:
Isnin-Ahad
(Sehari)
(RM)
Kadar Sewa:
(7 hari
(RM)

Kadar Sewa:
Sebulan
(30 hari)
(RM)

Kadar Sewa:
3 bulan
(90 hari)
(RM)

C Concourse Paid Area 1

h

Space 1: Full Space
Event space after the automated fare collection gate
Event 25 20 500 7500 47,250 182,250 492,075
Space 2: Half Space
Event space after the automated fare collection gate
Event /
Distribution
Point
12.5 20 250 3750 23,625 91,125 246,038
Space 3: Half Space
Event space after the automated fare collection gate
Event /
Distribution
Point
10 10 100 1500 9,450 36,450 98,415
Concourse Paid Area 2

h

Space 1: Half Space
Extended space event space after the automated fare collection gate
Event 25 20 500 7500 47,250 182,250 492,075
Space 2: Half Space
Extended space event space after the automated fare collection gate
Event 12.5 20 250 3750 23,625 91,125 246,038
Space 3: Small Space
Extended space event space after the automated fare collection gate
Event /
Distribution
Point
10 10 100 1500 9,450 36,450 98,415
Entrance A Distribution point / event space
located near escalator
Event /
Distribution
Point
16 3 48 720 4,536 17,496 47,239
Entrance B Distribution point space at the
Entrance B – beside security shutter
Event /
Distribution
Point
8 4 32 480 3,024 11,664 31,493
Entrance B Link Bridge

h

Distribution point / event space
located near escalator
Event /
Distribution
Point
16 3 48 720 4,536 17,496 47,239