KorporatMRT CorpBarisan Kepimpinan

BARISAN KEPIMPINAN

Datuk Mohd Zarif Hashim

Ketua Pegawai Eksekutif

Datuk Mohd Zarif Hashim adalah Ketua Pegawai Eksekutif MRT Corp. Beliau menyediakan hala tuju strategik keseluruhan organisasi bagi memastikan pelaksanaan projek yang dilaksanakan MRT Corp adalah sejajar dengan mandat pembangunan dari Kerajaan dan haluan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah.

Dato’ Amiruddin Ma’aris

Pengarah Projek MRT Laluan Putrajaya

Dato’ Amiruddin Ma’aris menyelia pelaksanaan keseluruhan Projek MRT Laluan Putrajaya untuk memastikan pelaksanaan yang cekap dan pembinaan projek yang memenuhi objektif utama dan pelaksanaannya. Beliau bertindak sebagai wakil majikan dalam pelaksanaan projek untuk menguruskan pihak berkepentingan projek yang berkaitan secara dalaman dan luaran bagi memastikan hubungan kerja yang berterusan untuk melancarkan pelaksanaan projek.

 

Ir. Zulkifli Mohamed

Pengarah Projek RTS Link

Ir. Zulkifli Mohamed bertanggungjawab ke atas pelaksanaan keseluruhan Projek RTS Link bagi memastikan pelaksanaan projek dan pengurusan pembinaan yang cekap untuk memenuhi objektif dan pencapaian utama projek tersebut. Beliau berperanan sebagai wakil majikan dalam pelaksanaan projek untuk menguruskan pihak berkepentingan projek secara dalaman dan luaran untuk memastikan hubungan kerja yang membina agar dapat memudahkan pelaksanaan projek dengan lancar.

Mohd Yusof Kasiron

Pengarah Projek MRT3 Circle Line

Mohd Yusof Kasiron adalah Pengarah Projek MRT3 Circle Line. Beliau memantau pelaksanaan keseluruhan Projek MRT3 Circle Linedari tahap kebolehlaksanaan dan perancangan hingga pelaksanaan dan selepas itu fasa pra-operasi sambil memastikan projek itu dilaksanakan dan disiapkan dengan selamat, tepat pada waktunya, menepati kos, memenuhi piawaian kualiti dan pada masa yang sama memainkan peranannya dalam perlindungan alam sekitar.

Yuslizar Daud

Pengarah Operasi dan Pengurusan Aset

Yuslizar Daud bertanggungjawab dalam merancang, memantau dan menyelenggara aset dan kemudahan MRT Corp bagi memastikan mereka berada dalam keadaan kerja yang optimum. Beliau juga mengawasi prestasi laluan-laluan MRT untuk memastikan operasi yang lancar dan berkualiti serta piawaian perkhidmatan yang efisien. Beliau bertanggungjawab untuk menerapkan strategi pengurusan aset dan kemudahan yang efektif dan efisien untuk memastikan penggunaannya yang optimum bersesuaian dengan objektif perniagaan syarikat.

 

Azwa Abdul Aziz

Ketua Pegawai Komersial

Azwa Abdul Aziz bertanggungjawab untuk menyelia pelaksanaan aktiviti-aktiviti komersial organisasi yang merangkumi aktiviti bukan tambang dan pembangunan harta tanah bagi memastikan pulangan optimum bagi organisasi. Beliau juga bertanggungjawab untuk memastikan rangka kerja perolehan, pengurusan kontrak dan tender yang mantap bagi memastikan projek-projek di bawah pengendalian MRT Corp dilaksanakan dengan cara paling efisien, telus dan cekap sambil memastikan kawalan kos yang baik.

Azhar Sofah

Pemangku Ketua Jabatan Piawaian dan Pematuhan

Sebagai kustodian kualiti dan keselamatan, Azhar Sofah bertanggung jawab untuk memastikan perlaksanaan projek-projek di bawah MRT Corp memenuhi piawaian yang diperlukan menurut amalan terbaik Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar, undang-undang dan peraturan yang relevan. Beliau bertanggung jawab untuk memastikan sistem yang diperlukan dan prosedur operasi piawaian disediakan untuk kawalan dan jaminan kualiti projek. Beliau juga bertanggung jawab untuk mendorong dan mengurus

Shahrul Fadli Omar

Ketua Pegawai Kewangan

Shahrul Fadli Omar merupakan Ketua Pegawai Kewangan MRT Corp. Beliau bertanggungjawab untuk merancang, melaksanakan, mengurus dan mengendalikan semua aktiviti kewangan untuk memastikan keseluruhan pengurusan kewangan organisasi yang berkesan dan efisien. Selain itu, beliau juga bertanggungjawab dalam pengurusan fasiliti dan rangka kerja teknologi maklumat untuk memudahkan operasi organisasi.

Abdul Mutallif Abdul Manaf

Pengarah Sumber Manusia Strategik

Sebagai Pengarah Sumber Manusia Strategik, Abdul Mutallif Abdul Manaf bertanggungjawab untuk memastikan keberkesanan strategi berasaskan orang digunakan untuk  pengambilan bakat, pengekalan dan pembangunan pekerja yang berterusan sambil memastikan persekitaran kerja yang kondusif dan harmoni dalam organisasi. Beliau juga bertanggungjawab untuk menguruskan perubahan dalam memastikan dasar dan amalan kekal berdaya saing secara luaran dan saksama secara dalaman dalam memacu kecemerlangan berterusan dalam organisasi.

David Loo Kean Beng

Pengarah Hal Ehwal Perundangan

Sebagai Pengarah Hal Ehwal Perundangan, David Loo Kean Beng bertanggungjawab untuk menguruskan semua urusan undang-undang dan kesetiausahaan syarikat. Ini termasuklah urusan tanah seperti perjanjian bersama untuk kewujudan bersama dengan pemilik tanah dan memastikan syarat-syarat kontrak bagi perjanjian pembinaan dan penyelesaian pertikaian untuk projek dan operasi MRT Corp dikendalikan dan dilaksanakan dengan berkesan.