KorporatMRT CorpLembaga Pengarah

Lembaga Pengarah

Datuk Wira Azhar Abdul Hamid

Pengerusi

Datuk Wira Azhar Abdul Hamid, 60, adalah Pengerusi Lembaga Pengarah MRT Corp.

Sebelum dilantik ke jawatan ini, Datuk Wira Azhar merupakan Pengerusi FGV Holdings Berhad di mana beliau memegang jawatan itu dari 2017 hingga April 2021. Beliau juga merupakan Pengerusi MSM Malaysia Holdings Berhad dari tahun 2017 hingga Mei 2020.

Sebelum berpindah ke FGV Holdings, Datuk Wira Azhar adalah Pengarah Urusan Kumpulan Malakoff Corporation Berhad dari 2016 hingga 2017. Dalam tempoh yang sama, beliau memegang jawatan sebagai Pengerusi Tradewinds Corporation, di mana beliau adalah Presiden/Pengarah Urusan Kumpulan dari 2015 hingga 2016.

Antara tahun 2011 dan 2014, Datuk Wira Azhar menerajui MRT Corp yang baru dibentuk ketika itu sebagai Ketua Pegawai Eksekutif pertamanya.

Sebelum menjawat jawatan itu, Datuk Wira Azhar berada di Sime Darby Group, memegang jawatan sebagai Naib Presiden Eksekutif/Ketua Bahagian Perladangan & Perniagaan-Agro, Pengarah Urusan Sime Darby Plantation Sdn Bhd, Pengarah Bahagian Perladangan & Makanan, Pengarah Urusan Sime Plantations Sdn Bhd, Pengarah Bahagian Peralatan Berat Asia Pasifik, Pengarah Urusan Tractors Malaysia Holdings dan Pengarah Pembangunan Perniagaan Sime Darby Plantations Sdn Bhd, selepas menyertai semula syarikat ini pada tahun 2003.

Tugasan pertama beliau di Sime Darby Group adalah antara tahun 1994 dan 2001 di mana beliau memegang jawatan sebagai Pengurus Besar Kumpulan Bahagian Kejuruteraan, Minyak & Gas, Pengarah Pembangunan Perniagaan Sime Conoco Sdn Bhd dan Pegawai Kewangan Sime Tires International Sdn Bhd.

Di antara tugas di Sime Darby Group dari tahun 2001 hingga 2002, beliau menerajui Pernas International Holdings Berhad sebagai Ketua Pegawai Eksekutif.

Datuk Wira Azhar merupakan ahli Institut Akauntan Malaysia.

Datuk Isham Ishak

Ahli

  • Jawatankuasa Audit dan Risiko – Ahli

Datuk Isham Ishak, 51, merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia bermula pada 25 November 2019. Sebelum ini, beliau telah dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia pada 17 Februari 2019 hingga 24 November 2019 dan Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia (MITI) pada 2 Julai 2018 hingga 16 Februari 2019. Beliau juga merupakan Timbalan Ketua Setiausaha (Perdagangan) MITI dari 2016 hingga 2018.

Beliau telah berkhidmat dalam beberapa bahagian berkaitan dengan aspek antarabangsa dan serantau untuk perdagangan dan industri semasa di MITI, termasuk Fasilitasi Perdagangan, Perancangan Strategik, WTO, APEC dan ASEAN. Beliau juga berjaya membantu Perusahaan Bersaiz Mikro, Kecil dan Sederhana (MSMEs) di Malaysia semasa berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Operasi dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif SME Corporation Malaysia, sebuah agensi di bawah MITI dari 2014 hingga 2016. Datuk Isham telah meluangkan masa selama lima tahun di Amerika Syarikat, dari 2006 hingga 2011, sebagai Menteri Penasihat di Pejabat MITI Washington D.C.

Datuk Isham telah berpeluang untuk berkhidmat kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia sebagai Pegawai Khas kepada Yang Berhormat Tan Sri Rafidah Aziz dari 2004 hingga 2006, dan Pegawai Khas kepada Yang Amat Berhormat Tun Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia yang kelima.

Semasa berkhidmat di dalam perkhidmatan awam, beliau telah dilantik sebagai Ketua Perunding untuk Malaysia bagi Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP) dari 2016 hingga 2018. Beliau juga merupakan Timbalan Ketua Perunding bagi Malaysia untuk Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPP) yang kemudiannya dikenali sebagai Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Perkongsian Trans-Pasifik (CPTTP) dari 2011 hingga 2015. Beliau juga merupakan salah seorang Perunding Malaysia untuk D-8 atau 8 Organisasi Membangun untuk Kerja Sama Ekonomi dan Ketua Malaysia untuk Jawatankuasa Penyelaras ASEAN bagi Perkhidmatan (CCS).

Semasa berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Setiausaha (Perdagangan) MITI, Datuk Isham telah dilantik sebagai Pegawai Kanan Ekonomi untuk Malaysia, di mana tugas utamanya adalah untuk mengawasi pelaksanaan Pelan Induk Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) di Malaysia dan ASEAN. Beliau juga merupakan wakil Malaysia untuk Pasukan Petugas Tahap Tinggi Komuniti Ekonomi ASEAN (HLTF-EI), kumpulan tahap tertinggi di kalangan pegawai ekonomi di ASEAN semasa berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha MITI.

Datuk Isham juga merupakan Ketua Malaysia di dalam Jawatankuasa Pegawai Kanan untuk Majlis Komuniti Budaya Sosio-ASEAN (SOCA) yang juga merupakan salah satu daripada tiga tonggak ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup ASEAN melalui aktiviti kerjasama yang berorientasikan rakyat, mengutamakan rakyat, mesra alam dan ditujukan untuk mempromosikan pembangunan mampan bagi menghadapi cabaran baru dan yang muncul di ASEAN.

Sebagai pengiktirafan pencapaian besar beliau kepada negara, Datuk Isham telah dianugerahkan dengan beberapa anugerah termasuk Johan Setia Mahkota (JSM) dari DYMM Seri Paduka Baginda Yang diPertuan Agong pada tahun 2014 dan Darjah Pangkuan Seri Melaka (DPSM) pada tahun 2016.

Datuk Isham juga merupakan Pengerusi bagi Lembaga Pengarah untuk Malaysia Rapid Transit System Sdn Bhd, sebuah anak syarikat MRT Corp yang ditubuhkan sebagai syarikat infrastruktur Malaysia (InfraCo) bagi Projek Laluan Johor Bahru-Singapore Rapid Transit System. Beliau telah dilantik ke jawatan tersebut pada 15 Mei 2020.

Dato’ Dr Amiruddin Muhamed

Ahli

  • Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran – Pengerusi
  • Jawatankuasa Audit dan Risiko – Ahli

Dato’ Dr. Amiruddin Muhamed, 49, ialah Timbalan Setiausaha (Strategik dan Am) Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan Kementerian Kewangan.

Sebelum beliau dilantik ke jawatan tersebut pada Ogos 2018, beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Melayu (MAIPk), jawatan yang dipegangnya sejak 2014.

Sebelum itu, beliau telah memegang beberapa jawatan di Kementerian Kewangan, bermula di Jabatan Akauntan Negara di mana beliau memegang jawatan Penolong Pengarah. Beliau kemudiannya berpindah ke Bahagian Pelaburan, MKD (Inc) dan Penswastaan di mana beliau memegang jawatan Ketua Penolong Setiausaha Kanan. Antara tugas beliau adalah menguruskan aktiviti pengkorporatan dan penswastaan agensi di bawah bidang kuasa Kementerian tertentu. Beliau kemudiannya berpindah ke Bahagian Pelaburan Strategik.

Dato’ Dr Amiruddin memegang Ijazah Doktor Falsafah di dalam bidang Perakaunan dan Kewangan dari Durham University, United Kingdom. Beliau mempunyai Ijazah Sarjana Ekonomi (Pembangunan Ekonomi) dan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) dari Universiti Kebangsaan Malaysia.

Dato’ Noorizah Abd Hamid

Ahli

  • Jawatankuasa Pemberi Maklumat – Pengerusi
  • Jawatankuasa Audit dan Risiko – Ahli
  • Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran – Ahli

Dato’ Noorizah Abd Hamid, 61, sebelum ini merupakan Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif PLUS Malaysia Berhad.

Semasa mengetuai syarikat tersebut, beliau terlibat dalam rundingan dan perolehan beberapa projek lebuhraya seperti Lebuhraya Utara–Selatan Hubungan Tengah (ELITE), Laluan Kedua Malaysia-Singapura (Linkedua) dan Lebuhraya Butterworth-Kulim serta lebuhraya di Indonesia dan India.

Beliau juga terlibat dalam penswastaan PLUS Expressway Bhd, rundingan dengan pihak Kerajaan dalam mengkaji semula perjanjian konsesi syarikat dan juga menaikkan RM30.6 bilion daripada sukuk – terbitan bon Islam terbesar di dunia – dalam penstrukturan semula syarikat.

Dato’ Noorizah juga merupakan Ketua Pegawai Operasi Faber Group Berhad dari tahun 1999 hingga tahun 2003, Pengarah Urusan Faber Group Berhad dan Faber Hotels Holdings Berhad dari tahun 2004 hingga 2007 di mana beliau mengawasi pengurusan keseluruhan syarikat tersebut. Semasa beliau berkhidmat di Faber, tugas utama beliau adalah untuk menjalankan penyusunan semula kewangan syarikat yang merosot.

Jawatan kanan lain yang telah dipegangnya termasuklah Pengurus Besar Kanan Kewangan Projek Lebuhraya Utara Selatan Berhad, Pengurus Kanan Kewangan Korporat Hatibudi Management Sdn Bhd, Pengurus Kewangan Korporat Renong Berhad dan Pegawai Kanan Kewangan Korporat Permodalan Nasional Berhad.

Beliau memegang Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan & Pengurusan) dari Central Michigan University, Amerika Syarikat. Beliau juga memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) dari universiti yang sama dan Diploma Perakaunan dari Institut Teknologi MARA.

Dato’ Noorizah juga merupakan Pengarah untuk Malaysia Rapid Transit System Sdn Bhd, sebuah anak syarikat MRT Corp yang ditubuhkan sebagai syarikat infrastruktur Malaysia (InfraCo) bagi Projek Laluan Johor Bahru-Singapore Rapid Transit System. Beliau telah dilantik ke jawatan tersebut pada 21 Jun 2021.

Encik Mohd Khalid Haji Mohamed

Ahli

  • Jawatankuasa Pemberi Maklumat – Ahli
  • Jawatankuasa Audit dan Risiko – Ahli

Encik Mohd Khalid Haji Mohamed, 66, memegang jawatan Pengarah Syarikat Dasar Wijaya Sdn Bhd, sebuah firma pembinaan yang menjalankan kerja-kerja pembangunan perumahan dan pembinaan awam.

Sebelum itu, beliau terlibat dalam Projek Lebuhraya Lembah Klang Timur (EKVE) sebagai Pengurus Besar Kanan di bawah syarikat Ahmad Zaki Sdn Bhd, di mana beliau telah memimpin rundingan terma teknikal dan komersil Perjanjian Konsesi dengan Kementerian Kerja Raya.

Ketika itu, beliau juga telah membantu memperolehi pembiayaan sukuk sebanyak RM2 bilion dan bekerjasama dalam mendapatkan Pinjaman Sokongan Kerajaan sebanyak RM635 juta.

Antara jawatan lain yang telah beliau pegang adalah Pengurus Besar IJM Construction Sdn Bhd, di mana beliau diamanahkan untuk menubuhkan dan mengetuai syarikat konsesi ke arah operasi penuh Projek Lebuhraya Kajang Seremban (LEKAS) serta Pengurus Besar Usahasama Gamuda-Percon untuk Projek Lebuhraya Shah Alam (KESAS).

Encik Mohd Khalid juga pernah menjadi Ketua Kejuruteraan untuk Projek Penyelenggaraan Lebuhraya Berhad (PROPEL) dan terlibat dalam pembinaan PLUS Expressway. Beliau memulakan kerjaya dengan Jabatan Kerja Raya pada tahun 1979.

Beliau memperoleh Ordinary National Diploma dalam bidang Kejuruteraan pada tahun 1975 dari Southampton Technical College, United Kingdom sebelum melanjutkan pengajian di Loughborough University of Technology, United Kingdom di mana beliau telah memperolehi Ijazah Sarjana Muda Sains pada tahun 1978.

Beliau juga merupakan Pengarah Bukan Eksekutif Tabung Haji Heavy Engineering Berhad sejak Ogos 2019.

Ar. Saifuddin Ahmad

Ahli

  • Jawatankuasa Pemberi Maklumat – Ahli
  • Jawatankuasa Audit dan Risiko – Ahli

Ar. Saifuddin Ahmad, 61, merupakan Prinsipal bagi Saifuddin Architect dan Pengarah Urusan SNO Architects Sdn Bhd.

Beliau memulakan kerjayanya sebagai pembantu teknikal dengan JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada tahun 1980. Beliau melanjutkan pelajaran di Australia dan menyertai semula JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai Arkitek pada tahun 1983. Setelah menjadi arkitek berdaftar pada tahun 1986, Saifuddin meninggalkan perkhidmatan Kerajaan dan menyertai BBMB Properties Sdn Bhd sebagai arkitek dalaman pada tahun 1988. Beliau merupakan Rakan Kongsi Kumpulan Perunding Kuala Lumpur dari tahun 1990 hingga 1993, ketika beliau dilantik sebagai Pengarah Davenport Campbell Consultancy (M) Sdn Bhd. Pada tahun 1996, beliau menubuhkan Saifuddin Architect sebagai Pengetua dan setahun kemudian, menubuhkan dan menjadi Pengarah SNO Architects Sdn Bhd.

Ar. Saifuddin menamatkan pengajian dalam Diploma Senibina di Universiti Teknologi Malaysia di Kuala Lumpur pada tahun 1980, dan lulus dengan Ijazah Sarjana Muda Senibina dari Universiti Deakin, Australia pada tahun 1983.

Beliau baru-baru ini telah dianugerahkan oleh alma maternya, Deakin University, Australia, “Alumni of the Year 2020″, orang pertama dari Malaysia dan bukan dari Australia menerima anugerah tersebut.

Beliau merupakan anggota Pertubuhan Arkitek Malaysia (PAM), Arkitek Asean Berdaftar, Arkitek APEC dan Ahli Kehormat Institut Arkitek Australia, Persatuan Arkitek Siam oleh Penaung Diraja, Ahli Majlis (Silih Ganti) Wilayah IV Kesatuan Antarabangsa Arkitek (UIA) (2017-2021), Naib Presiden Zon B Arcasia (2019-2021), Presiden Yang Lepas bagi Majlis PAM terkini dan Presiden (2011-2013). Beliau adalah Ahli Lembaga Pengarah Lembaga Arkitek Malayasia (LAM) (2007-2015), wakil LAM di Lembaga Perancang Bandar (2008-2009), Lembaga Juruukur Bahan (2009-2017) dan ahli Exco Balai Ikhtisas Malaysia (BIM) (2010-2011). Beliau juga merupakan Pengerusi Green Building Index Sdn Bhd (2012-2013).

Ar. Saifuddin merupakan ahli Lembaga Pengarah di Universiti Malaya sejak 2011. Beliau juga adalah Pengerusi Pusat Perubatan Universiti Malaya dan Pusat Pakar Universiti Malaya; pertama kali di  kedua hospital mempunyai Pengerusi yang sama. Beliau bertanggungjawab menganjurkan pertandingan idea rancangan induk Universiti Malaya pada tahun 2016 dan kini menjadi Pengerusi Jawatankuasa Pelan Induknya. Beliau adalah Pengerusi Kerja Inisiatif CIDB mengenai Promosi IWG5-CITP dan ahli jawatankuasa Program Transformasi Industri Pembinaan – TWG1.

Beliau juga terlibat dalam pelbagai Pertandingan dan Anugerah dan dilantik sebagai Ketua Juri untuk mengadili Anugerah Pingat Emas PAM, Juri untuk CIDB 2015 dan Anugerah Kecemerlangan Industri Pembinaan Malaysia (MCIEA) 2018, Ahli Juri untuk anugerah pertandingan DBKL ” Pertandingan Peningkatan Imej Reka Bentuk Bandar ”, Juri untuk Anugerah Reka Bentuk Senibina Institut Arkitek Singapura (SIA) dan Juri untuk Anugerah ‘Senibina+Reka Bentuk dan CERA, India.

Ar. Saifuddin berpeluang untuk merancang, mengurus dan menyelesaikan Pejabat Tenaga Rendah (LEO) untuk Kementerian Teknologi Hijau dan Air di Parcel E, Putrajaya dengan jayanya. Bangunan ini dianugerahkan Anugerah Tenaga ASEAN yang berprestij 2006 oleh PUSAT TENAGA ASEAN dan diberikan penilaian Perak Indeks Bangunan Hijau pertama untuk bangunan sedia ada. Bangunan LEO juga terpilih sebagai setem peringatan 50 sen Malaysia untuk Siri Bangunan Kecekapan Tenaga pada tahun 2009. SNO Architects Sdn Bhd telah memenangi SME Corp Enterprise 50 untuk tahun-tahun 2013, 2014 dan 2016.

Puan Azian Kassim

Ahli

Azian Binti Kassim, 55 tahun, dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah MRT Corp pada 26 Ogos 2021. Beliau adalah Felo Persatuan Akauntan Bertauliah, United Kingdom dan Akauntan Berkanun yang berdaftar dengan Institut Akauntan Malaysia. Beliau mempunyai pengalaman lebih kurang 27 tahun dalam pasaran modal dan menguruskan portfolio pelaburan.

Azian Binti Kassim memulakan kerjayanya sebagai seorang juruaudit. Pada tahun 1992, beliau menyertai BBMB Unit Trust Management Berhad sebagai Pegawai / Penganalisis Pelaburan dan pada tahun 1995, beliau menyertai Perwira Affin Merchant Bank Berhad sebagai Penolong Pengurus. Seterusnya pada tahun 1996, beliau menyertai RHB Asset Management Sdn Bhd sebagai Pengurus dan pada tahun 1999 dan 2001, beliau di naikkan pangkat kepada Pengurus Kanan dan Penolong Pengurus Besar.

Azian Binti Kassim kemudian dilantik sebagai Ketua Pegawai Pelaburan Maybank Investment Management Sdn Bhd dari tahun 2004 hingga 2007. Beliau bertanggungjawab terhadap pelaburan dan strategi syarikat tersebut.

Pada tahun 2007, Azian Binti Kassim menyertai Syarikat Takaful Malaysia Berhad, yang kini dikenali sebagai Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad, sebagai Ketua Pegawai Pelaburan di mana beliau menerajui bahagian pelaburan dan telah memainkan peranan penting dalam mengembangkan kemampuan pengurusan portfolio yang kukuh untuk bahagian tersebut.

Beliau kini memegang jawatan di Perak Transit Berhad sebagai Pengarah Bukan-Eksekutif Bebas, dan merupakan ahli panel pelaburan Urusharta Jamaah Sdn Bhd.