Ruang Acara

Stesen Laluan MRT Sungai Buloh-Kajang menyediakan ruang acara dan aktiviti untuk disewa. Antara ruang yang disediakan adalah dataran, jambatan penghubung, ruang pintu masuk, bumbung stesen dan bilik jentera aras atas.

Klik pautan dibawah untuk perkara berkaitan:

Kadar Sewa Ruang Acara
Zon
A
RM30
Per Kaki Persegi
Zon
B
RM20
Per Kaki Persegi
Zon
C
RM15
Per Kaki Persegi
Zon
D
RM10
Per Kaki Persegi

Pilih stesen yang ingin dituju untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Pusat Bandar Damansara
Zon Lokasi Deskripsi Kategori Panjang
(Kaki Persegi)
Lebar
(Kaki Persegi)
Jumlah Keluasan
(Kaki Persegi)
Kadar Sewa:
Isnin-Ahad
(Sehari)
(RM)
Kadar Sewa:
(7 hari)
(RM)
Kadar Sewa:
Sebulan
(30 hari)
(RM)

Kadar Sewa:
3 bulan
(90 hari)
(RM)

C Concourse Paid Area Space 1: Full Space
Event Space after the automated fare collection gate
Event 30 15 450 6750 42,525 164,025 442,868
Space 2: Half Space
Event Space after the automated fare collection gate
Event /
Distribution
Point
15 15 225 3375 21,263 82,013 221,434
Space 3: Small Space
Event Space after the automated fare collection gate
Event /
Distribution
Point
10 10 100 1500 9,450 36,450 98,415
Concourse Paid Area Event Space opposite the
automated fare collection gate
Event /
Distribution
Point
10 10 100 15000 9,450 36,450 98,415
Entrance A Space 1: Full Space
Event Space after the automated fare collection gate
Event 54 10 540 8100 51,030 196,830 531,441
Space 2: Half Space
Event Space after the automated fare collection gate
Event 27 10 270 4050 25,515 98,415 265,721
Space 3: Quarter Space
Event Space after the automated fare collection gate
Event /
Distribution
Point
18 10 180 2700 17,010 65,610 177,147
Entrance B Space 1: Full Space
Event space at Entrance B Link
Bridge
Event /
Distribution
Point
54 10 540 8100 51,030 196,830 531,441
Space 2: Half Space
Event space at Entrance B Link
Bridge
Event /
Distribution
Point
27 10 270 4050 25,515 98,415 265,721
Space 3: Half Space
Event space at Entrance B Link
Bridge
Event /
Distribution
Point
18 10 180 2700 17,010 65,610 177,147