KorporatMRT Corp

MENGENAI KAMI

MRT Corp telah ditubuhkan pada tahun 2011 dan dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan Diperbadankan. Kami adalah pelopor pembangunan rel metro di Malaysia.

Pada tahun 2017, MRT Corp telah berjaya menyiapkan laluan pertama MRT, MRT Laluan Kajang sepanjang 51km. MRT Corp sekarang berusaha keras dalam menyiapkan MRT Laluan Putrajaya, dengan Fasa Pertama dijangka untuk mula beroperasi pada 2021. Keseluruhan MRT Laluan Putrajaya akan beroperasi pada Januari 2023.

MRT Corp juga telah dilantik sebagai syarikat infra Malaysia untuk Projek Rapid Transit System (RTS) Link antara Johor Bahru dan Singapura. Kerja infrastruktur sivil projek dijadualkan siap pada Disember 2024 sementara pembukaan keseluruhan laluan dijangka pada 31 Disember 2026.

MRT Corp juga merancang dan mereka bentuk rangkaian rel metro akan datang. Dalam semua usaha kami, kami berusaha untuk menjadi pemangkin dalam pertumbuhan semula sosio-ekonomi bandar dengan sistem pengangkutan rel metro yang menyeluruh dan pembangunan komuniti berorientasikan transit.

VISI KAMI

Untuk Diiktiraf Sebagai
PENYEDIA UTAMA
Perkhidmatan Pengangkutan Rel Bandar

MISI KAMI

Untuk Menghasilkan dan Menyampaikan Satu Sistem MRT yang

EFEKTIF,
EFISIEN,
& BERSEPADU

Dengan Selamat,
Mengikut Jadual dan Menepati Kos

PRINSIP PANDUAN 

KETERBUKAAN 
Kami saling menghormati antara satu sama lain, menghargai perbezaan dan memanfaatkan perubahan di bawah satu kepimpinan

KERJASAMA
Kami bekerja dengan berkesan sebagai satu pasukan ke arah mencapai matlamat bersama

KEJUJURAN
Kami sentiasa mendukung kejujuran dan integriti

KECEMERLANGAN
Kami sentiasa melakukan perkara yang betul dengan cara yang betul

TANGGUNGJAWAB
Kami sentiasa bertindak secara sensitif dan bertanggungjawab ke atas segala tindakan dan hasil kerja

Board of
Directors

Read more

 

Leadership
Team

Read more

 

Annual Report
 

Read more

 

LEMBAGA
PENGARAH

Baca lagi

Barisan
Kepimpinan

Baca lagi

LAPORAN TAHUNAN
 

Baca lagi