Ruang Acara

Stesen Laluan MRT Sungai Buloh-Kajang menyediakan ruang acara dan aktiviti untuk disewa. Antara ruang yang disediakan adalah dataran, jambatan penghubung, ruang pintu masuk, bumbung stesen dan bilik jentera aras atas.

Klik pautan dibawah untuk perkara berkaitan:

Kadar Sewa Ruang Acara
Zon
A
RM30
Per Kaki Persegi
Zon
B
RM20
Per Kaki Persegi
Zon
C
RM15
Per Kaki Persegi
Zon
D
RM10
Per Kaki Persegi

Pilih stesen yang ingin dituju untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Bandar Utama
Zon Lokasi Deskripsi Kategori

Panjang
(Kaki Persegi)

Lebar
(Kaki Persegi)
Jumlah Keluasan
(Kaki Persegi)
Kadar Sewa:
Isnin-Ahad
(Sehari)
(RM)
Kadar Sewa:
(7 hari)
(RM)
Kadar Sewa:
Sebulan
(30 hari)
(RM)

Kadar Sewa:
3 bulan
(90 hari)
(RM)

C

Concourse Paid Area

h
Space 1: Full Space
Event Space after the automated fare collection gate
Event /
Distribution
Point
25 20 500 7500 47,250 182,250 492,075
Space 2: Half Space
Event Space after the automated fare collection gate
Event /
Distribution
Point
12.5 20 250 3750 23,625 91,125 246,038
Space 3: Small Space
Event Space after the automated fare collection gate
Distribution
Point
10 10 100 1500 9,450 36,450 98,415

Link Bridge to One Utama 1

h
Distribution point / event
space, at Link Bridge to One
Utama, opposite retail store.
Event /
Distribution
Point
18 6 100 1620 10,206 39,366 106,288

Link Bridge to One Utama 2

h
Distribution point / event
space, at Link Bridge to One
Utama, opposite retail store.
Event /
Distribution
Point
24 6 144 2160 13,608 52,488 141,718
Entrance A / Link Bridge from
BUCC
Distribution point / event space at
entrance A link bridge (From BUCC)
Event /
Distribution
Point
20 4 80 1200 7,560 29,160 78,732
Entrance from BUCC Link
Bridge
Entrance A beside automated fare
collection gate
Distribution
Point
10 4 40 600 3,780 14,580 39,366