January 31, 2019
Aktiviti-aktiviti mengikat tetulang besi sedang dijalankan di tapak Stesen MRT Bandar Malaysia Utara.

Sungai Besi Air Force Base (Bandar Malaysia North)

Ongoing rebar fixing activities at the Bandar Malaysia North MRT Station site.
December 31, 2018
Kerja-kerja cerucuk mikro sedang dijalankan di tapak pintu masuk utara Stesen MRT Kentonmen.

Jalan Ipoh (Kentonmen)

Micro-piling works in progress at the Kentonmen MRT Station north entrance site.
December 31, 2018
Pandangan aras ruang legar bawah Stesen MRT Sentul Barat.

Jalan Sultan Azlan Shah (Sentul West)

View of the lower concourse level of the Sentul West MRT Station.
December 31, 2018
keseluruhan tapak pembinaan Stesen MRT Hospital Kuala Lumpur.

Jalan Tun Razak (Hospital Kuala Lumpur)

Overhead view of the Hospital Kuala Lumpur MRT Station construction site.
December 31, 2018
Kerja-kerja pelancaran Mesin Pengorek Terowong di Syaf Penyelenggaraan 1

Jalan Tun Razak (Intervention Shaft 1)

Erection works for Tunnel Boring Machines at the Intervention Shaft 1
December 31, 2018
Pandangan dari atas kerja-kerja penggalian yang sedang dijalankan serta pembinaan dinding gegendang di tapak Stesen Kampung Baru Utara.

Jalan Raja Muda Abdul Aziz (Kampung Baru North)

Top view of ongoing excavation works as well as diaphragm wall construction at the Kampung Baru North MRT Station site.
December 31, 2018
Pandangan udara kerja-kerja pemasangan rerangka di tapak Stesen MRT KLCC Timur.

Jalan Binjai (KLCC East)

Aerial view of the rebar installation works at the KLCC East MRT Station site.
December 31, 2018
Kerja-kerja pengukuhan batuan sedang dijalankan di tapak Stesen MRT Chan Sow Lin.

Jalan Chan Sow Lin (Chan Sow Lin)

Ongoing major rock strengthening works at the Chan Sow Lin MRT Station site.
December 31, 2018
Pandangan udara tapak Stesen MRT Bandar Malaysia Utara menunjukkan aktiviti-aktiviti penggalian yang sedang berkembang.

Sungai Besi Air Force Base (Bandar Malaysia North)

Aerial view of the Bandar Malaysia North MRT Station site showing evolving tunnel activities.