Mei 31, 2019
Pandangan kerja-kerja penarikan masuk mesin pengorek terowong sedang dijalankan untuk pelancaran semula di tapak Stesen MRT Chan Sow Lin.

Jalan Chan Sow Lin (Chan Sow Lin)

Pandangan kerja-kerja penarikan masuk mesin pengorek terowong sedang dijalankan untuk pelancaran semula di tapak Stesen MRT Chan Sow Lin.
Mei 31, 2019
Pandangan udara tapak Syaf Penyelenggaraan 3.

Jalan Chan Sow Lin (Syaf Penyelenggaraan 3)

Pandangan udara tapak Syaf Penyelenggaraan 3.
Mei 31, 2019
Pandangan udara tapak Stesen MRT Bandar Malaysia Selatan menunjukkan peringkat akhir kerja-kerja penggalian sedang dijalankan.

Pangkalan Udara Sungai Besi (Bandar Malaysia Selatan)

Pandangan udara tapak Stesen MRT Bandar Malaysia Selatan menunjukkan peringkat akhir kerja-kerja penggalian sedang dijalankan.
Mei 31, 2019
Pandangan udara pembinaan struktur konkrit tetulang bertingkat sedang dijalankan di tapak Portal Selatan.

Portal Selatan

Pandangan udara pembinaan struktur konkrit tetulang bertingkat sedang dijalankan di tapak Portal Selatan.
April 30, 2019
Pandangan udara tapak Syaf Kecemasan 1.

Jalan Sultan Azlan Shah (Escape Shaft 1, North Portal)

Aerial view of Escape Shaft 1 site.
April 30, 2019
Mesin Pengorek Terowong sedang menjalani proses pemasangan di sepanjang segmen terowong di dalam bahagian terowong tapak Stesen MRT Titiwangsa.

Jalan Tun Razak (Titiwangsa)

Mesin Pengorek Terowong sedang menjalani proses pemasangan di sepanjang segmen terowong di dalam bahagian terowong tapak Stesen MRT Titiwangsa.
April 30, 2019
Pandangan udara aktiviti-aktiviti yang sedang berjalan bagi aras papak bumbung Stesen MRT Hospital Kuala Lumpur.

Jalan Tun Razak (Hospital Kuala Lumpur)

Pandangan udara aktiviti-aktiviti yang sedang berjalan bagi aras papak bumbung Stesen MRT Hospital Kuala Lumpur.
April 30, 2019
Pandangan atas Syaf Penyelenggaraan 1.

Jalan Tun Razak (Syaf Penyelenggaraan 1)

Pandangan atas Syaf Penyelenggaraan 1.
April 30, 2019
Pandangan keseluruhan tapak Stesen MRT Kampung Baru Utara.

Jalan Raja Muda Abdul Aziz (Kampung Baru Utara)

Pandangan keseluruhan tapak Stesen MRT Kampung Baru Utara.