November 30, 2019
Kerja-kerja rebar untuk papak aras ruang legar sedang dijalankan di kekotak Stesen MRT Bandar Malaysia Utara.

Sungai Besi Air Force Base (Bandar Malaysia Utara)

Kerja-kerja rebar untuk papak aras ruang legar sedang dijalankan di kekotak Stesen MRT Bandar Malaysia Utara.
November 30, 2019
Pandangan udara tapak Stesen MRT Bandar Malaysia Selatan menunjukkan penggalian kekotak stesen sedang dijalankan.

Pangkalan Udara Sungai Besi (Bandar Malaysia Selatan)

Pandangan udara tapak Stesen MRT Bandar Malaysia Selatan menunjukkan penggalian kekotak stesen sedang dijalankan.
Oktober 31, 2019
PPembinaan saluran sesilang terowong selepas penyiapan laluan terowong untuk mewujudkan sambungan antara dua terowong sebagai pemindahan kecemasan di tapak Stesen MRT Bandar Malaysia Utara.

Pangkalan Udara Sungai Besi (Bandar Malaysia North)

Pembinaan saluran sesilang terowong selepas penyiapan laluan terowong untuk mewujudkan sambungan antara dua terowong sebagai pemindahan kecemasan di tapak Stesen MRT Bandar Malaysia Utara.
Oktober 31, 2019
Pandangan udara Syaf Kecemasan 1 menunjukkan aras bilik loji untuk pembukaan sementara bagi pengambilan semula mesin pengorek terowong.

Jalan Sultan Azlan Shah (Syaf Kecemasan 1, Portal Utara)

Pandangan udara Syaf Kecemasan 1 menunjukkan aras bilik loji untuk pembukaan sementara bagi pengambilan semula mesin pengorek terowong.
Oktober 31, 2019
Pandangan rasuk pengangkat untuk pemasangan kerangka teras di aras ruang legar bawah Stesen MRT Sentul Barat.

Jalan Sultan Azlan Shah (Sentul Barat)

Pandangan rasuk pengangkat untuk pemasangan kerangka teras di aras ruang legar bawah Stesen MRT Sentul Barat.
Oktober 31, 2019
Pandangan udara tapak Stesen MRT Titiwangsa.

Jalan Tun Razak (Titiwangsa)

Pandangan udara tapak Stesen MRT Titiwangsa.
Oktober 31, 2019
Kerja-kerja penerusan di papak bumbung konkrit tetulang soffit dan papak ruang legar yang telah siap di tapak Stesen MRT Hospital Kuala Lumpur.

Jalan Tun Razak (Hospital Kuala Lumpur)

Kerja-kerja penerusan di papak bumbung konkrit tetulang soffit dan papak ruang legar yang telah siap di tapak Stesen MRT Hospital Kuala Lumpur.
Oktober 31, 2019
Pandangan udara Syaf Penyelenggaraan 1 menunjukkan kerja-kerja terowong sedang dijalankan dari Persilangan Hospital Kuala Lumpur ke Stesen MRT Ampang Park.

Jalan Tun Razak (Syaf Penyelenggaraan 1)

Pandangan udara Syaf Penyelenggaraan 1 menunjukkan kerja-kerja terowong sedang dijalankan dari Persilangan Hospital Kuala Lumpur ke Stesen MRT Ampang Park.
Oktober 31, 2019
Pandangan udara tapak Stesen MRT Kampung Baru Utara menunjukkan penggalian dinding diafragma di Pintu Masuk B yang terletak di hadapan Kondominium Setia Sky. Turut boleh dilihat adalah penggalian dan konkrit tetulang sedang dijalankan di papak ruang legar kekotak stesen.

Jalan Raja Muda Abdul Aziz (Kampung Baru Utara)

Pandangan udara tapak Stesen MRT Kampung Baru Utara menunjukkan penggalian dinding diafragma di Pintu Masuk B yang terletak di hadapan Kondominium Setia Sky. Turut boleh dilihat adalah penggalian dan konkrit tetulang sedang dijalankan di papak ruang legar kekotak stesen.