CorporateSiaran Media2020PENGECUALIAN SEWA UNTUK MEMBANTU PENIAGA STESEN MRT SEMASA PANDEMIK COVID-19 / RENTAL WAIVER TO HELP MRT STATION RETAILERS THROUGH COVID-19 PANDEMIC