Ruang Acara

Stesen Laluan MRT Sungai Buloh-Kajang menyediakan ruang acara dan aktiviti untuk disewa. Antara ruang yang disediakan adalah dataran, jambatan penghubung, ruang pintu masuk, bumbung stesen dan bilik jentera aras atas.

Klik pautan dibawah untuk perkara berkaitan:

Kadar Sewa Ruang Acara
Zon
A
RM30
Per Kaki Persegi
Zon
B
RM20
Per Kaki Persegi
Zon
C
RM15
Per Kaki Persegi
Zon
D
RM10
Per Kaki Persegi

Pilih stesen yang ingin dituju untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Sungai Buloh
Zon Lokasi Deskripsi Kategori Panjang
(Kaki Persegi)
Lebar
(Kaki Persegi)
Jumlah Keluasan
(Kaki Persegi)

Kadar Sewa:
Isnin-Ahad
(Sehari)
(RM)

Kadar Sewa:
(7 hari)
(RM)

Kadar Sewa:
Sebulan
(30 hari)
(RM)

Kadar Sewa:
3 bulan
(90 hari)
(RM)

D

Concourse Unpaid Area 1

h
Space 1: Full Space
1. Event space before automated fare collection gate
2. Opposite KTM fare gate.
Event 30 10 300 3,000 18,900 72,900 196,830
Space 2: Half Space
1. Event space before automated fare collection gate
2. Opposite KTM fare gate.
Event 15 10 150 1,500 9,450 36,450 98,415

Space 3: Small Space

1. Event space before automated fare collection gate
2. Opposite KTM fare gate.

Event/ Distribution Point 10 10 100 1,000 6,300 24,300 65,610

Upper Concourse Paid Area 1

h
Space 1: Full Space
Event space at the upper concourse
after the automated fare collection
gate. Opposite escalator
Event 70 8 560 5,600 35,280 136,080 367,416
Space 2: Half Space
Event space at the upper concourse
after the automated fare collection
gate. Opposite escalator
Event 35 8 280 2,800 17,640 68,040 183,708
Space 3: Quarter Space
Event space at the upper concourse
after the automated fare collection
gate. Opposite escalator
Event 17.5 8 140 1,400 8,820 34,020 91,854
Space 4: Small Space
Event space at the upper concourse after the automated fare collection gate. Opposite escalator
Event/ Distribution Point 8 8 65 640 4,032 15,552 41,990
Upper Concourse Paid Area 2

h

Event Space after the automated fare collection gate – beside escalator Event 24 8 192 1,920 12,096 46,656 125,971
Upper Concourse Paid Area 3

h

Event Space after the automated fare collection gate – beside escalator Event 24 8 192 1,920 12,096 46,656 125,971
Upper Concourse Paid Area 4

h

Event Space after the automated fare collection gate – beside escalator Event 24 8 192 1,920 12,096 46,656 125,971
Upper Concourse Paid Area 5

h

Event Space after the automated fare collection gate – beside escalator Event 24 8 192 1,920 12,096 46,656 125,971