KorporatMRT CorpPolisi Tidak Menerima Hadiah

Polisi Tidak Menerima Hadiah

 

MRT Corp telah menggunapakai Polisi Tidak Menerima Hadiah dan berharap bahawa semua warga kerja, Ahli Lembaga dan Rakan Niaga Perniagaan untuk mematuhi polisi ini. Rakan Niaga Perniagaan mahupun wakil mereka tidak dibenarkan untuk menawarkan atau memberi sebarang hadiah, layanan baik, hiburan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada warga MRT Corp, Ahli Lembaga atau ahli keluarga mereka.

Nota: Rakan Niaga Perniagaan merujuk kepada pembekal, vendor, kontraktor, perunding atau mana-mana pihak yang mempunyai hubungan perniagaan dengan MRT Corp.

LEMBAGA
PENGARAH

Baca lagi

Barisan
Kepimpinan

Baca lagi

PENYATA
KEWANGAN

Baca lagi