KorporatMRT CorpPolisi Pemberi Maklumat

Polisi Pemberi Maklumat

Sebagai sebuah projek kebangsaan yang berprofil tinggi, MRT Corporation Sdn Bhd (MRT Corp) dan warga kerjanya sangat komited kepada standard etika dan tatalaku di pejabat. MRT Corp juga komited untuk memberi maklumat dan fakta yang tepat, sebagai panduan kepada Lembaga Pengarah, Barisan Pengurusan, pemegang-pemegang saham dan pihak berkepentingan yang lain dalam membuat keputusan.

MRT Corp perlu mengekalkan sebuah tempat kerja yang mengamalkan pentadbiran korporat yang baik dan menjunjung integriti dalam semua aktiviti-aktiviti operasi dan urusan perniagaannya. Untuk mencapai objektif ini, Syarikat menggalakkan semua pihak yang berkepentingan dan warga kerjanya untuk melaporkan segala kejadian salahlaku atau yang disyaki berlaku, yang melibatkan warga kerja MRT Corp dan aset-asetnya.

Muat Turun Borang Polisi Pemberi Maklumat Muat Turun Polisi Pemberi Maklumat

Polisi Pemberi Maklumat

 

Melaporkan dengan Penuh Kejujuran

Di bawah Polisi Pemberi Maklumat, MRT Corp menyediakan ruang kepada semua warga kerja dan pihak berkepentingan MRT Corp untuk mendedahkan sebarang salah laku atau penyelewengan yang berkenaan dengan operasi MRT Corp.

MRT Corp berharap bahawa semua pihak bekerja dengan penuh integriti dan mempunyai sebab yang munasabah apabila membuat laporan, MRT Corp tidak akan melayan sebarang laporan yang mempunyai unsur khianat.

 

Perlindungan daripada Tindak Balas

MRT Corp memberi jaminan kepada Pemberi Maklumat bahawa dia akan dilindungi daripada sebarang tindak balas. Semua aduan yang dilaporkan kepada MRT Corp adalah merupakan maklumat yang sulit. Identiti Pemberi Maklumat tidak akan didedahkan kecuali diperlukan oleh undang-undang.

 

Saluran Laporan

Sebarang aduan adalah sebaiknya secara bertulis, dihantar sendiri menggunakan pos atau emel, untuk memastikan bahawa terdapat pemahaman yang jelas mengenai isu yang dibangkitkan. Laporan hendaklah dimeterai di dalam sampul surat sekiranya dihantar menggunakan pos dengan “Peribadi dan Sulit” tertera dan dialamatkan ke:


Pengerusi Jawatankuasa Pemberi Maklumat
Mass Rapid Transit Corporation Sdn Bhd
Level 5, Menara I&P 1, 46 Jalan Dungun,
50490 Bukit Damansara, Kuala Lumpur.

atau ke

Ketua Pegawai Integriti melalui:

  • Hubungi 03-20815353 dari Isnin hingga Jumaat semasa waktu pejabat (8:30 pagi ke 5:30 petang)
  •  Janji temu di pejabat atau lokasi yang dipersetujui
  •  Emel ke integrity@mymrt.com.my
  •  Secara bertulis ke Ketua Pegawai Integriti, Tingkat 6, Menara I&P 1, 46, Jalan Dungun, 50490 Bukit Damansara, Kuala Lumpur.

 

 Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010

Sekiranya terdapat sebarang percanggah antara polisi ini dan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010,  Akta ini akan diguna pakai.

 

Muat Turun Borang E-Pemberi Maklumat

Profil Korporat
 

Baca lagi

Sistem Pengurusan
Anti-Rasuah

Baca lagi

LAPORAN TAHUNAN
 

Baca lagi